2018 Şubat Ayı Meclis Kararı
15 Mart 2019
2018 Mart Ayı Meclis Kararı
19 Mart 2019
TARİHİ

 

NOSU ÖZETİ
04.03.2019 13  

 

1-İlimiz Merkez Hüsrevpaşa   Mahallesinde bulunan 672 ada, 48 parsel sayılı taşınmaz ve çevresine 7 metrelik imar yolu açılması için İmar Planında tadilat yapılması Belediye Meclisince uygun görülerek oy birliği ile  karar verildi.

 

2-İlimiz Merkez Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan 760 ada, 1-3-4 ve 5 parsel, 672 ada, 20 parsel ve 699 ada, 1-2-3-5-6-7-9 ve 10 parsel sayılı taşınmazlarda Plan Revizyonunun yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.

 

3-İlimiz Merkez Hersan Mahallesinde bulunan 551 ada, 6 parsel sayılı taşınmazda Düğün Salonu yapılmak üzere A-2 konut+ticaret alanı, E: 0.70 ve park alanı olarak İmar Planında tadilat yapılması Belediye Meclisince uygun görülerek oy birliği ile  karar verildi.

 

4- İlimiz Merkez Taş Mahallesinde bulunan 10 ada, 18 parsel sayılı taşınmaz üzerinde 01BR-10 Bölge Regülatörü tesis edilmek üzere İmar Planında tadilat yapılmasına oy birliği ile karar veridi.

 

5- İlimiz Merkez Atatürk Mahallesinde bulunan 48 ada, 5 parsel sayılı taşınmazda A-2 konut+ticaret ve park alanı olarak İmar Planında tadilat yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

6- İlimiz Merkez Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan 700 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın batısından geçen 10 metrelik taşıt yolunun korunmak koşuluyla 1 metre yolun sağa kaydırılması için İmar Planında tadilat yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

04.03.2019 14  

İlimiz Kanalizasyon ve İçme suyu şebeke inşaatında kullanılmak üzere SUKAP kapsamında İller Bankası A.Ş.den 39.559.174,78 TL. Kredi  temin edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

04.03.2019 15 Belediyemize ait 13 AAC 735 Plaka nolu Nissan marka 4*4 Pick-Up aracın İl Emniyet Müdürlüğüne bedelsiz olarak verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Halkımıza ilanen duyurulur.

2018 MECLİS KARARI

Kurumsal Mail
X